1001 Gedichten

1001 gedichten

Zet ook uw gedichten op 1001Gedichten.nl

Heeft u nog geen account? Meld u gratis aan!

Print dit gedicht
vorige gedicht

Allah

Heeft Allah het geweten
Dat ik zo door het leven ging en ga
Is het geschreven
Op mijn voorhoofd

Weet Allah
Dat ik iedere dag
Na denk, over het verleden
Weet Allah
Dat ik spijt heb

Gelooft Allah
Dat ik geloof in Allah
Gelooft Allah
Dat ik spijt heb van mijn daden
Mijn woorden
Het teleurstellende gevoel
Aan mijn ouders gaf

Geloof ik
Dat Allah er is

vorige gedicht
Toevoegen aan favorieten

Ingezonden door

Geplaatst op

Over dit gedicht

lalalala

Geef uw waardering

Op basis van 24 stemmen krijgt dit gedicht 4 van de 5 sterren.

Social Media

Tags

Oudgedicht

Reacties op ‘Allah’

 • Salaam Alaikoem Medine, Medine je schrijft mooie gedichtjes hoor. En Allah weet alles van je hoor, ook je intentie's , Allah houdt van je en is vergevends gezind, wees niet bang hoor. Kom dicht bij Allah, dat is vertrouwd. Walaikoem Salaam, Said.

  Said Mondria - 01-05-2011 om 14:53

 • Je haat mijn Heer.. De seytan heeft jou in zijn ban. Maar wees gerust jezelf, op een dag kom je er achter en ga je aan mijn Heer smeken en smeken om vergiffenis.

  Medine - 27-05-2011 om 11:00

 • faking lompamanda praat nie zo over allach lompamando zonder hem zouden we hier nie zijn we houden van allach allachh is nummer een op een dag zal je denken waroom zei ik da en mooi geschreven medina

  apti ak - 18-06-2011 om 14:11

 • @Lompamando.. Je bent blijkbaar nergens bang voor.. Maar op een dag word je gestraft door God.. als jij niet in God/Allah gelooft zul je toch rekening moeten houden met de anderen.. En die sorry van jou hoeven we niet.. hopelijk zul je er van hebben geleerd en niet meer zo kwaad denken. Hij is diegene die iedereen op aarde heeft gezet. Misschien geloof je nergens in maar toon dan een beetje respect alsjeblieft. En Medina heel mooi geschreven! Allah ziet alles, Allah weet alles. Hij is de grootste en de machtigste.

  Just Someone =) - 18-01-2012 om 08:20

 • lompamando ik heb 2 woorden tegen jou te zeggen: TA MERE

  rayane bxl - 30-12-2012 om 16:36

 • haha TA MERE XD dat is echt zo een goeie I LOVE DIEGENE DIE DAT SCHREEF hahahahahahaha TA MERE

  sabrin - 19-02-2013 om 18:51

 • De strijd om Jerusalem is begonnen.... De strijd om Jeruzalem, die heden plaats vindt, tussen de Joden en de Palestijnen, is geen gewone strijd, de strijd vindt plaats in de hemelse gewesten, en is geen strijd tussen mensen alleen. Het gaat om de tempelberg(God’s troon), de God van Abraham, Isaäk en Jacob (Israël), de Vader van onze Here Jezus Christus waartegen Allah de god van de Islam opstaat. Op de koepel van de Omar-moskee staat een citaat uit de koran: “Allah heeft geen zoon”. De Bijbel noemt Jezus God’s enig geboren Zoon. Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig-geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft” (Joh.3-16). Kan van dezelfde God haat ten opzichte van Israël (Gods oogappel) komen en een ontkenning van Jezus Zoonschap, of gaat het in de Islam om een andere god, een antiegod? (Antichrist?). Geen kwaad woord over het oprechte geloof waarmee vele eenvoudige moslims God menen te dienen.“Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet” (l Joh.2:22-23). “Hieraan onderkent gij den Geest Gods: iedere geest, die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van den antichrist, waarvan gij gehoord hebt” (lJoh.4: 2-3). “Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist” (2Joh.7-8). “Ja, de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen Gode een heilige dienst te bewijzen. En dit zullen zij doen omdat zij nog de Vader, noch Mij kennen” (Joh. 16:2-3). Wat proberen sommige moslims te bewijzen met hun heilige oorlog (Jihad), zij menen God te dienen. Dit zijn enkele voorbeelden uit de Bijbel waaruit blijkt dat de Islam niet van God kan zijn, maar iets anders vertegenwoordigd, ook zou ik willen wijzen dat de koran van zichzelf getuige dat zij niet uit God is daar zoals we al eerder gelezen hebben de koran zegt: “Allah heeft geen zoon”, daaruit getuigt zij uit zichzelf dat Allah niet God is. Zoals eerder gezegd, ik geloof dat de moslim God met heel zijn hart tracht te zoeken, maar men kan alleen tot de Vader komen door de Zoon. Als je dan Jezus Zoonschap niet erkent dan zal je God nooit te zien krijgen, daar wij allen zondaars zijn. Bekeer je van je zonden en dat kan alleen door de Here Jezus. Hij wast je schoon met zijn kostbaar bloed, en dan kan je naderen tot God, de Vader. De Moslim ontkent het Zoonschap van Jezus, en God lijkt dan zo ver weg. Daar ikzelf de Islam de grootste leugen der mensheid noem, ben ik toch op zoek gegaan wat de Islam is, hoe is zij ontstaan? Het woord Islam betekent eenvoudig onderwerping, en een moslim is iemand die de wetten van de Islam volgt. De “openbaring” van de Islam werd gegeven aan Mohammed, door de “aartsengel Gabriël”, Mohammed wordt door de moslims geëerd als de grootste profeet. De naam Mohammed betekent “de geprezene”. Mohammed werd in 570 na Christus geboren in Mekka, een stad in het huidige Saudi? Arabi?. Zijn vader stierf voor zijn geboorte, zijn moeder, Amina, stierf toen hij zes jaar oud was. Mohammed ging bij zijn grootvader wonen, deze was de bewaker van de Kaäba (een vierkant gebouw dat bedekt is met een zwart gordijn in Mekka, in de hoek van dit gebouw werd de zwarte steen ingebouwd). Dit gebouw met de zwarte steen, welke het richtpunt is voor het islamitische gebed, was een belangrijk centrum voor religieuze pelgrimsreizen onder Arabische stammen, al voor de tijd van Mohammed en de komst van de Islam. De legende van de zwarte steen is: de zwarte steen was niet altijd zwart, hij schijnt neergedaald te zijn vanuit het Paradijs, puur en wit. Nadat Adam en Eva uit het Paradijs waren verdreven “daalde” deze steen neer, uit het Paradijs. Men geloofd dat dit het teken van God was dat Hij hun zonde vergeven had en zo werd de hoeksteen van de Kaäba geplaatst door “Abraham”, zo vertelt men, toen hij de Kaäba herbouwde naar het voorbeeld in de hemel, ook word het wel genoemd “de rechterhand van God op aarde”, uitgestrekt naar zijn aanbidders, zoals een man zijn hand geeft aan zijn broeder. Vergiffenis van zonde is gewaarborgd aan allen die het omarmen, het kussen of er zelfs met een stok naar wijzen. Op de opstandingsdag zal het twee ogen hebben en een tong om te spreken en getuigenis geven van hen die het gekust hebben in oprechtheid van hart. (lees Openbaring 13:13-16 maar eens door). Op de dag van oordeel en opstanding zal deze samengevoegd worden met het fundament, de scheppingssteen, welke onder de rotskoepel in Jeruzalem ligt. Op acht jarige leeftijd stief ook de grootvader van Mohammed, hij werd dan ook opgevoed door zijn oom Abu Talib, deze was een handelaar langs de grote kamelen handelsroutes. Als jongere groeide hij op in een tijd waar het verschil tussen rijk en arm heel erg groot was. De afgoderij tierde welig in Arabi?, een kleine 360 goden en godinnen, die allen tevreden gesteld moesten worden met meer dan 124.000 profeten, Mohammed verafschuwde deze afgoderijen. Mohammed kwam in dienst bij Khadija, een rijke weduwe, op 25-jarige leeftijd trouwde hij met deze weduwe, zij kregen zes kinderen waarvan er vijf stierven, alleen de jongste dochter Fatima bleef in leven. Khadija stierf toen zij 25 jaar getrouwd waren, na haar overlijden huwde hij verschillende vrouwen. Op 40-jarige leeftijd bracht hij veel tijd door in meditatie van religieuze zaken. Tijdens zijn leven ontmoette Mohammed veel Christelijke priesters en Joden, hij vroeg veel advies aan een Jacobijnse monnik, welke Mohammed veel aspecten van de Joodse religieuze tradities leerde. Tijdens de maand Ramadan(de islamitische kalendermaand wanneer moslims een dagelijkse vasten houden van het eerste ochtendgloren tot zonsondergang)trok Mohammed zich vaak terug in een grot op de hellingen van de berg Hira, 5 km buiten Mekka. Bij één van deze gelegenheden kreeg hij openbaringen en instructies waarvan hij geloofde dat ze van de aartsengel Gabriël kwamen. Mij lijkt dit erg sterk dat dit Gabriël geweest kan zijn, daar hij dan getuigd zou hebben dat Jezus Gods zoon is; (lees 1Joh.4:2). Deze geschriften vormen de basis van de koran, daarnaast is er het boek “hardith”, de hardith zijn de onderwijzingen van Mohammed en vormen een belangrijk onderdeel van het leven van Mohammed. Mohammed stelde de koran voor als de laatste en superieure openbaring van de enige oppermachtige God. Moslims geloven dan ook dat Allah uniek, almachtig, genadig en barmhartig is voor alle moslims. Het islamitische geloof wordt gevormd door vijf zuilen, die nauwgezet opgevolgd moeten worden als men hoop op redding wil hebben. De vijf zuilen zijn: 1.Het opzeggen van de geloofsbelijdenis. 2.Gebed (Salat) op vijf vaste tijden per dag. 3.Het geven van aalmoezen(Sakat), zowel verplicht als vrijwillig geven aan de armen. 4.Vasten(Saum), speciaal tijdens de vastenmaand Ramadan. 5.Pelgrimsreis(Hadjj), tenminste één keer in je leven naar Mekka. Maar zelfs als een moslim zich aan elk van deze zuilen houdt, is er nog steeds geen waarborg voor redding. De islam is gebaseerd op een religie van zelfrechtvaardiging. Moslims denken dan ook vaak na over de dag des oordeels, waarop Allah (of een engel), zo gelooft men, een weegschaal zal nemen en de daden van een ieder zal wegen. Zijn hoop is dat de goede daden het van de kwade zullen winnen, maar zelfs dan is het oordeel van Allah naar zijn wil en niet naar gerechtigheid, de enige zekere weg naar het paradijs is te sterven als een martelaar in een islamitische heilige oorlog, Jihad. Het geloof in engelen en boze geesten(Djinn)speelt een grote rol in de levens van de meeste moslims. Hoewel de koran zegt dat’het goede en kwade komt van Allah, is dit geloof niet geworteld in de orthodoxe islam, maar is dit het resultaat van heidense religies, vooral uit Afrika, die opgenomen werden in de islam. Mohammed verbood de afgoderij en leerde dat het leven van een moslim geheel en al toegewijd moest zijn aan Allah (deze naam is tevens de betekenis van god van de woestijn) met rituele wassingen voor de vijf dagelijkse gebedstijden met het gezicht richting Mekka, de vrijdag werd aangewezen als de dag voor het gezamenlijk bidden in de moskee. Mohammed stierf in het jaar 632 na Christus in Medina, Saudi? Arabi?. Persoonlijk heb ik ook moeten ervaren dat de islam zuiver demonisch is, toen ik in Israël was en via Judea en Samaria(wat men tegenwoordig de Westbank noemt)met een Arabische chauffeur naar Tel- Aviv werd gereden, overvallen werd door hevige maagkrampen, ik hield het niet meer en moest bijna overgeven, maar toen we het Joodse gedeelte binnen reden was dit meteen verdwenen. Een jaar later sprak ik een Irakese vrouw in de winkel waar ik werkte en gaf haar een Johannes evangelie in haar eigen taal, vanaf dat moment kreeg ik weer van die hevige buikkrampen, ik vroeg een mede christen direct voor mij te bidden, maar ik liep meteen het magazijn in, en riep zonder erbij na te denken: “dwaalgeest van de islam, laat mij met rust en ga van mij heen, in de naam van de Here Jezus Christus van Nazareth die in het vlees gekomen is”. En ja hoor weg was die vervelende buikkramp, ik voelde me meteen weer prima. Voor mij een bewijs temeer dat hier een duistere macht achter zat, wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten”.(Efez. 6:12). Terug komend op de strijd om Jeruzalem, tussen de Joden en de Palestijnen, maar wie zijn nu eigenlijk die Palestijnen? Het zijn mensen die zich pas sinds 1964 Palestijnen noemen, voor 1948 werden juist de Joden “Palestijnen”genoemd, daar ze in “Palestina” woonden. De Romeinen hadden na hun overwinning over de Joden, het land Israël, honend Palestina genoemd, naar de aartsvijanden van de Joden, de Filistijnen(Filistijn is het Arabische woord voor Palestijn). In de tweede wereldoorlog was er zelfs een speciale “Palestijnse brigade” die meevocht tegen de Duitsers. Sinds 1964 zijn ineens de niet Joden die zich “Palestijn” noemen. Deze mensen worden zelfs door de Arabische volken met de nek aangekeken, maar door hun haat tegen Israël staan de Arabieren aan de kant van de Palestijnen. Terwijl de omringende Arabische volken bulken van het geld, zijn ze niet echt bereid om de Palestijnen financieel te steunen, andere landen(Europa) helpen de Palestijnen financieel, de Arabieren vertikken het. Waarom? De Palestijnen horen niet echt bij de Arabieren, en hoe noem je mensen die niet echt bij andere mensen horen? Die noem je bastaards, de Palestijnen zijn eigenlijk de bastaards der Arabieren. En wat lezen wij in Zacharia 9:6-7: ” Dan zal een bastaardvolk in Asdod wonen, en Ik zal de trots der Filistijnen uitroeien. Ik zal hem het bloed uit den mond verwijderen en de gruwelen van tussen zijn tanden, en dan zal ook hij overblijven voor onzen God, zodat hij zal zijn als een stamhoofd in Juda, en Ekron als een Jebusiet.” De Palestijnen zullen dus ook in Juda mogen blijven wonen, maar niet in een zelfstandige Palestijnse staat, de gruwelen moeten eerst verdwijnen, maar zij zullen ook overblijven om de enige ware God te dienen. Wat een belofte, maar tot nu toe willen/kunnen zij het niet zien, de gruwel zal moeten verdwijnen(hun afgod Allah), en de gruwel die staat op de tempelberg. De gruwel op de tempelberg is nu nog hun trots, de moskeen zijn afgodenhuizen en daar moeten zij van af, alleen een aan God gewijde tempel behoort op die plaats te staan, al het overige is een gruwel in de ogen van God. Er is een tijd geweest dat het gehele land Palestina genoemd werd, ook de daar nog wonende Joden werden Palestijn genoemd. Maar er is echter een scheiding gekomen tussen de Joodse “Palestijnen” en de “Palestijnen” uit de Gazastrook, deze huidige “Palestijnen” dragen deze naam terecht, terwijl de Joden blij zijn van die naam verlost te zijn. Opmerkelijk is dat ze wonen in het oude Filistijnse gebied en dat zij dezelfde haat tegen de Joden hebben die de Filistijnen toen ook hadden. Zoals eerder vermeld er is dus een scheiding tussen Palestijnen en de Arabische volken, zodat wij hen eigenlijk bastaards kunnen noemen. We kunnen ze zelfs bastaards in eigen land noemen, want ze zijn zelfs zo verdeeld als het maar kan, de mensen worden zelfs door hun eigen “overheid” als bastaards behandeld. Er word wel geroepen over het Israëlische geweld, maar de onderlinge terreur is voor hen nog het meest angstjagend. Niet voor niets verlaten een groot aantal Christelijke Palestijnen uit angst het land voor de Islamitische Palestijnen! In Ezechiël 8:16,17 lezen wij: En zie, aan de ingang van den tempel des Heren, tussen de voorhal en het altaar, waren ongeveer vijf en twintig mannen, met hun rug naar den tempel des Heren en met hun gezicht naar het Oosten, en zij bogen zich in de richting van het Oosten neer voor de zon. Hij zeide tot mij: "Hebt gij dat gezien, mensen- kind?" "Was het voor het huis Juda nog niet genoeg om de gruwelen te doen, die zij hier bedrijven, dat zij ook het land met geweld vullen en Mij telkens weer krenken?” Het huis Juda is gestraft en is verstrooit over de gehele aarde vanwege hun gruwelen, hun afgoderij. Maar wat zien we nu gebeuren op de tempelberg? Dagelijks buigen zich nu duizenden mannen naar het Oosten met hun *achterste* naar de plaats waar de tempel behoort te staan. Een gruwel! Ook vullen zij nog dagelijks het land met geweld met wat men noemt de intifada, (ook wel Jihad genoemd). Maar gelukkig heeft de Here God ook voor hen een grote belofte, ook zij zullen overblijven als een stamhoofd in Juda, en niet i.p.v. Juda. Hier lezen we weer over de grote barmhartigheid van onze God, dat men kan terug keren naar Zijn Vaderhart als we ons bekeren, maar dat er bekering moet plaats vinden is een ding dat zeker is. We zien deze tekenen voor onze ogen gebeuren, het tragische is, is dat de jihad bij voorbaat al verloren is voor de Palestijnen en de Arabische volken, want de Here, de God van Israël is een werk begonnen voor Zijn volk en zal dit ook afmaken. Hij zal het verzet van de god van de islam op den duur niet meer dulden, want de Verlosser zal uit Sion komen! Jammer genoeg zal er eerst nog heel veel bloed moeten vloeien gepaard met het verlies van vele mensenlevens voor dit ook allemaal werkelijkheid gaat worden. Laten we de Palestijnen niet vergeten in onze voorbedes, dat de Here God spoedig tot Zijn doel zal komen met Zijn volk Israël, maar ook met de Palestijnen, dat vele moslims de ogen geopend mogen worden voor de leugen die zij nu navolgen en zij de Waarheid mogen leren kennen. ”Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven en niemand komt tot de Vader dan door de Zoon”. P s a l m 122 1 Een bedevaartslied. Van David. Ik was verheugd, toen men mij zeide: Laten wij naar het huis des Heren gaan. 2 Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. 3 Jeruzalem is gebouwd als een stad, die wel samengevoegd is; 4 Waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren. Een voorschrift voor Israël is het de naam des Heren te loven. 5 Want daar staan de zetels ten gerichte, de zetels van het huis van David. 6 Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten; 7 Vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. 8 Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen: vrede zij in u; 9 Om het huis van de Here, onze God, wil ik het goede voor u zoeken. Christ in the Temple Art Print by Heinrich Hoffman

  Joop Gilhuis - 21-02-2014 om 16:40

Reageren

We gebruiken uw gegevens alleen om te reageren op uw bericht. Meer info leest u in onze Privacy & Cookie Policy.

Wilt u direct kunnen reageren zonder elke keer naam en e-mailadres in te voeren? Meld u hier aan voor een account!

Allah