1001 Gedichten

1001 gedichten

Zet ook uw gedichten op 1001Gedichten.nl

Heeft u nog geen account? Meld u gratis aan!

Burleske

Een burleske is een gedicht dat leest als een soort van klucht. Ze behandelt onderwerpen als goden en helden, maar de taal steekt zo af op het onderwerp dat er een bepaalde beleving ontstaat. Het onderwerp wordt zodanig gekarikaturiseerd dat het doel – vermaak voor de lezer – behaald wordt. Het is daarmee goed te vergelijken met een klucht zoals men die in de theaterwereld kent, maar dan op papier.

In Nederland genoot de burleske (ook geschreven als burlesque) vooral in de zeventiende eeuw bekendheid en populariteit, nadat het een eeuw eerder was komen overwaaien uit Italië. Ook in de eeuwen daarna – tot in de negentiende eeuw aan toe – zag het publiek in het Nederlandse taalgebied de burleske wel zitten. Nederlandstalige werken verschenen er onder meer van de hand van Jacob van Oosterwijk en Willem Godschalck van Focquenbroch.

De burleske zoals die in de Verenigde Staten bestaat, wijkt af van zoals we die in het Nederlandse taalgebied kennen. Daar wordt met de term gedoeld op komieken die optreden in nachtclubs, hier de bijbehorende grappen vertelden, en vervolgens plaats maakten voor de hoofdacts van de avond. De burleske hield hier het humoronderdeel wel vast.