1001 Gedichten

1001 gedichten

Zet ook uw gedichten op 1001Gedichten.nl

Heeft u nog geen account? Meld u gratis aan!

Barbarder

Barbarder bestond tussen 1958 en 1972 als literair tijdschrift, opgericht door drie dichters die zich onder de naam de Zestigers verzetten tegen de groep de Vijftigers, hoewel hun populariteit destijds nog niet noemenswaardig was. Het tijdschrift – en daarmee zijn dichters – vertegenwoordigde een specifiek aantal dichtvormen en maakte onderdeel uit van de wereldwijde beweging die het neorealisme aanhing.

Bernlef, K. Schippers en Gerard Brands kwamen eind jaren vijftig met het initiatief om een tijdschrift op te richten. Zij richtten zich in dat tijdschrift onder meer op de zogeheten readymade, een gedicht dat ontstaat door alledaagse teksten zoals bonnetjes te zien als poëzie. De oprichters besteedden hun tijd aan deze dichtvorm, maar ook C. Buddingh’ is hier bekend om geworden.

Naast Buddingh’ was ook Chr. J. van Geel een bekend redactielid tijdens het bestaan van het tijdschrift. Overigens richtte het tijdschrift zich voornamelijk op álle soorten teksten die zij wilden publiceren. Ook foto’s, tekeningen en ander beeldmateriaal was welkom, al lag de nadruk op gedichten en andere soorten aan tekstuele content.