Geschiedenis

Een dood verhaal, in marmeren zerken
Mensen van naam met macht en geld
Pracht en praal in protserige kerken
Dit is geschiedenis, zo wordt ons verteld

Maar waar zijn de machtelozen
die roem noch naam verwierven
Nimmer voor oorlogen kozen en toch
voor God en vaderland stierven

Het anoniem van deze lieden is
de pantomime van de geschiedenis
Een drama, zij werden dood gezwegen

En zij, zij wier namen worden genoemd
vanwege hun heldendaden worden geroemd
Zij zijn als heiligen de werkelijkheid ontstegen


Huib van Riet

© Copyright Huib van Riet

Ingezonden door

Huib van Riet

Geplaatst op

25-03-2013

Over dit gedicht

Wie schreven de geschiedenis?

Tags

Geschiedenis Macht Verhaal Werkelijkheid