De barmhartige Samaritaan

Mijn dood komt nader
Ik kan niet meer van de pijn
Er is geen spoor meer van de dader
Dit zal mijn einde zijn.

Ik wil roepen naar die priester die daar komt
Hij zal me helpen uit mijn nood
Maar ik krijg geen woord uit mijn mond
Hij zal me toch wel redden van mij naderende dood

Zijn gestalte komt dichterbij
Ik strek mijn hand uit naar hem omhoog
Maar hij moet niets hebben van mij
Hij loopt verder met een grote boog

Verward blijf ik liggen in het stof
Dit had ik niet verwacht
Zag hij dan niet hoe hij me aantrof
Hoe kan het dat hij niet aan mijn leed dacht

Maar zie, er is hoop voor mijn ziel
Een Leviet komt ginds daaraan
Hij zal mij water geven als hij voor mij knielt
Een Leviet zal nooit aan mij voorbijgaan.

Mijn schorre stem probeert hem te bereiken
Maar geen geluid klinkt door
Hij zal toch wel zijn medelijden laten blijken
Hij gaat er toch zeker niet vandoor

Zijn gestalte komt dichterbij
Ik strek mijn hand uit naar hem omhoog
Maar hij moet niets hebben van mij
Hij loopt verder met een grote boog

Ik kan dit niet geloven
Ik huil, mijn hart doet pijn
Ik heb me laten beroven
Door hen die mijn helper niet willen zijn

In mijn laatste poging om te zien
Zie ik een gestalte van een Samaritaan
Hij zal zeker niet naar mij omzien
Hij zal zeker verder gaan.

Ik zal mijn krachten niet verspillen
Het heeft geen zin meer te hopen
Maar dan voel ik sterke armen mij tillen
Iemand wilt verder met mij lopen

Dit gaat mijn verwachting te boven
Het is alsof ik me in een droom begeef
De Samaritaan zal mijn pijn doven
Hij is het die om mijn leven geeft

Hij zorgt met liefde voor mij
Brengt mij naar een veilige haven
Dankbaar ben ik voor iemand als hij
Voor zijn zorg en gaven

De man heeft medelijden getoond
Het blijft niet ongezien
Hij zal hier voor worden beloond
Hij krijgt het loon dat hij verdient

Laat het een voorbeeld zijn voor ons allen
Ieder valt eens in de kuil
Laat het dan niet welgevallen
Laat niet iemand liggen als vuil

Bedenk dat jij die helper kan zijn
Voor iemand die jou nodig heeft
Verzorg met liefde zijn vreselijke pijn
Laat zien dat je om hem geeft.

© Copyright Jennifer van der Kraan

Ingezonden door

Jennifer van der Kraan

Geplaatst op

22-10-2007

Over dit gedicht

Naar aanleiding van de gelijkenis die Jezus Christus vertelde om te laten zien wie onze naaste is.

Tags

Hoop Hulp Nood Pijn