Dichtvorm Klinkdicht

Een klinkdicht of sonnet bestaat uit 14 regels, de acht eerste zijn twee kwatrijnen met rijmschema abba cddc die samen een octaaf vormen en twee terzines met rijmschema efe fef die samen een sextet vormen. Het sextet kan een antwoord zijn op de gedachte van het octaaf, of het tegenovergestelde of een concrete toepassing. Het sonnet is onderworpen aan strikte eisen betreffende rijm, metrum en structuur. Zo wordt, naast het reeds aangehaalde rijmschema elke lijn geschreven in vijfvoetige jambische versregels waardoor elke lijn dus uit tien lettergrepen bestaat. Ik respecteer hier wel het rijmschema, mar niet het metrum. dus :

Ik loop lekker naakt
Heb zelden kleren aan
Als mijn buurvrouw ontwaakt
Ziet ze mij al staan

Dan opent ze het raam
En roept he lekker stuk
Vandaag heb ik weer geluk
Mijn dag begint zeer aangenaam

Mijn buurvrouw is nooit naakt
Toch niet in de tuin
Maar ze is het wel gewoon geraakt

Ze houdt haar hoofd een beetje schuin
Terwijl ze d’opmerking maakt
Jij bent toch overal even bruin

© Copyright marc van leuven

Ingezonden door

marc van leuven

Geplaatst op

24-01-2020

Tags

Metrum Rijmschema