Johannes

De Heere Jezus had mij lief,
ik mocht zijn discipel wezen,
drie jaren was ik bij Hem,
een mooie tijd van mijn leven.

Hij was mijn grote voorbeeld,
onderwees ons in het Woord,
deed wonderen, genas zieken,
heb veel gezien en gehoord.

Na drie jaren onderwijs van Hem,
mochten wij de wereld ingaan,
velen vertelden we over Jezus,
en namen Hem als Verlosser aan.

Eens werd ik verbannen naar Patmos,
en werd mij een opdracht gegeven,
dit werd later Openbaringen genoemd,
dit kan je nu in de Bijbel lezen.

© Copyright Janneke Troost

Ingezonden door

Janneke Troost

Geplaatst op

10-04-2017

Tags

Discipel Jezus Johannes Lief Patmos