De lijdensweg

Wij gaan naar Jeruzalem
Sprak Jezus met een luide stem
Door profeten reeds voorzegd
Jezus in een graf gelegd

Jakobus en Johannes
Leren van Jezus een les
De eerste zal de laatste zijn
Jezus alleen in Zijn pijn

Intocht in Jeruzalem
Roep: Hosanna, zegen Hem
Mensen hakken takken af
Jezus overheen in draf

Discipelen weggestuurd
Afvragen hoe lang dat duurt
Om een goed huis te zoeken
Met bittre saus en koeken

Jezus nu voor pilatus
Eerst verraden door een kus
Pilatus vind niks in Hem
Tussen overpriesters klem

Barabbas wel, Jezus niet
Onder vrienden veel verdriet
Heel het volk in rep en roer
Volk draait pilatus een loer

Jezus is nu weggeleid
Tot pilatus grote spijt
Zijn kleren worden verdeeld
Jezus hangt daar als een beeld

De gekruisigde bekeerd
Dat iedereen daar van leert
Daarna geeft Jezus de geest
Dat is net op tijd geweest

© Copyright Poeme Master

Ingezonden door

Poeme Master

Geplaatst op

15-05-2016

Tags

Deijdensweg